Algemene Voorwaarden

VOORWAARDEN TICKETVERKOOP

ART. 1:   De tickets worden geboekt op het ogenblik van de internetregistratie of de telefonische boeking. Zodra de tickets per overschrijving zijn betaald, is de reservatie definitief. De betalingstermijn bedraagt 10 dagen. Indien deze betalingstermijn niet wordt gerespecteerd, worden de tickets opnieuw in publieksverkoop gezet.

ART. 2:   De e-tickets worden per mail verstuurd naar het door de klant opgegeven email-adres na ontvangst van de betaling. Indien de betaling niet tijdig op onze rekening staat (minstens 36 uur voor aanvang van de voorstelling), zullen de tickets op naam klaarliggen aan de kassa te Basisschool Sint-Joris op de dag van de desbetreffende voorstelling. De tickets worden dan overhandigd mits voorlegging van het betalingsbewijs.

ART. 3:   Betaalde tickets kunnen noch worden geruild, noch terugbetaald. In uitzonderlijke gevallen kan men een aanvraag indienen tot annulatie van de reservering en terugbetaling. Deze aanvraag ten laatste één week voor het evenement in handen zijn van de organisatie. Groepsbestellingen van meer dan 5 tickets kunnen in geen geval geannuleerd worden.

ART. 4:   De e-tickets worden in principe per mail opgestuurd naar het door de klant opgegeven email-adres. De tickets dienen op de dag van de voorstelling meegebracht te worden (afgedrukt of in digitale vorm).

VOORWAARDEN SPONSORING

ART. 1:   Het ondertekenen van een bestelbon betreft het sponsoren van Jeugdtoneel Etapie, verklaart de sponsor zich akkoord met de vermelde tegenprestaties geleverd door Jeugdtoneel Etapie.

ART. 2:   Sponsorlogo's dienen bezorgd te worden aan Jeugdtoneel Etapie via het e-mailadres toneel@etapie.be . De logo's moeten ten laatste 31 dagen voor aanvang van het evenement in handen zijn van de organisatie voor bedrukking op onderleggers of programmaboek. Logo's die enkel geprojecteerd worden kunnen aangeleverd worden tot 14 dagen voor de voorstelling.

ART. 3:   Jeugdtoneel Etapie is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de logo's aangeleverd door de sponsor. Bij voorkeur worden vectorafbeeldingen of afbeeldingen van hoge kwaliteit aangeleverd.

ART. 4:   De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. Jeugdtoneel Etapie behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is de reservatie te weigeren.
D
e gegevens kunnen door Jeugdtoneel Etapie bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen en de klant op de hoogte te houden van de toekomstige activiteiten van Jeugdtoneel Etapie.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de klant het recht op inzage, correctie of schrapping van de gegevens, mits ondertekend schriftelijk verzoek.
De gegevens zullen in geen geval overgemaakt worden aan derden.  

 

ART. 6:   De persoon die de aankoop doet, wordt als enige koper beschouwd. Hij is gebonden tot betaling. Tickets zijn persoonlijk en mogen niet worden doorverkocht aan derden.